Forsikring på skiferien med Summitweek

FÅ EN FORSIKRING SKULLE UHELDET VÆRE UDE?

Hvis det går galt, er det altså ikke særlig sjovt at stå i Alperne uden en forsikring - det er i hvert fald en meget lang tur hjem i bus med et brækket ben! Herunder kan du læse om vores forsikring.

Hos Summitweek har vi tre forskellige forsikringer - dem kan du læse om herunder.

RE-EKSAMENS FORSIKRING

Beskytter deltageren mod tab ved en re-eksamen, der ligger i rejseperioden. Re-eksamensforsikringen gælder som forsikring i det, at du dumper din ordinære eksamen og skal til re-eksamen i din rejseperiode. Den gælder altså ikke for almindelig ordinær eksamen. Re-eksamensforsikring skal tegnes inden 1. rates deadline. I disse tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke beløbet for forsikringen. Rejsebureauet forbeholder sig retten til dokumentation fra studiesekretariatet på skolen for at kontrollere om rejsen er dækket.

Prisen på forsikringen varierer afhængig af din transportform.

REJSEFORSIKRING

Det blå kort kan du benytte ved rejser til EU-lande, Norge og Schweiz. Det sidestiller dig med en lokal borger i det pågældende land, så man har adgang til offentlige behandlingssteder, hvis uheldet skulle være ude. Det betyder at hvad der må være af egenbetaling, det skal du selv betale.

Det blå kort dækker ikke hjemtransport og transport til/fra et behandlingssted. Skiområder er kendte for at have langt til offentlige behandlingssteder. Derfor anbefaler vi, at alle sørger for at have en rejseforsikring, som sikrer dem bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude.

SUMMITWEEK ✘ GOUDA REJSEFORSIKRING
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg på din ungdoms skirejse. Dette hjælper vores guider med til. Dog er det meget vigtigt, at I tager stilling til at have en ordentlig rejseforsikring og/eller sørger for at tjekke jeres egen rejseforsikring, inden I rejser.

Vi samarbejder med Gouda Rejseforsikring om at tilbyde en af branchens bedste skirejseforsikringer. Gouda er specialister i at varetage skigæster, og med deres helt egen dansktalende 24/7 alarmcentral, står de altid til rådighed og kan hjælpe. Se en dækningsoversigt her.

ADGANG TIL ONLINE LÆGE
Med en Gouda Rejseforsikring har du også gratis adgang til lægekonsultation online. Skulle du blive syg eller komme til skade, kan du kontakte “Eyr - Læge via mobil” og få lægehjælp uden at skulle besøge en læge på destinationen. Eyrs lægehjælp kan samtidig hjælpe med at udskrive recepter i alle EU/EØS lande. Se mere om Eyr her.

Bestil din skirejseforsikring online via My Summit eller smid os et kald på 70 60 60 99.

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Når du booker din rejse, kan du til vælge en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker det beløb du forudbetalt for din rejse, hvis du pludselig må aflyse pga. sygdom eller tilskadekomst.

HVAD DÆKKER EN AFBESTILLINGSFORSIKRING?

  • Du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst inden afrejse.
  • En af dine pårørende bliver alvorlig syg, kommer til skade eller dør.
  • Sygdom eller skade der gør dig ude i stand til at udøve formålet med rejsen, fx golf eller ski.
  • Skade på privat bolig eller egen virksomhed ved tilfælde som brand, oversvømmelse, indbrud og stormskade inden afrejse.
  • Du bliver opsagt og skal påbegynde nyt arbejde tæt på afrejsetidspunktet.

Afbestillingsforsikring koster 399 kr./person og bestilles ved booking af skirejsen.

Når tilmeldingsgebyret er betalt, er det ikke muligt at afbestille eller tilføje afbestillingsforsikring på reservationen.

Du se oversigt over dækningerne på afbestillingsforsikringen her.

Hvis uheldet er ude, kan du hente en skadesanmeldelse her.

KOMPLETTE BETINGELSER
1: Rejsende, der har bestilt en afbestillingsforsikring, har ret til at afbestille rejsen i henhold til følgende betingelser:

1.1: Prisen for afbestillingsforsikringen er ikke inkluderet i prisen på rejsen. I tilfælde af afbestilling i henhold til stk. 1, har rejsende ikke ret til at få tilbagebetalt, hvad de har betalt for afbestillingsforsikringen.

1.2: Hvis den rejsende har en afbestillingsforsikring, kan der som angivet i punkt 1.2.1 - 1.2.3 afbestilles uden andre omkostninger end det ekspeditionsgebyr, som er angivet i Summitweeks rejseinformation. Ekspeditionsgebyret udgør 5% af rejseprisen dog højst 200 DKK.

1.2.1: Afbestillingen kan fortages, hvis der opstår akut sygdom/tilskadekomst hos den rejsende eller medrejsende familie. Afbestillingen kan endvidere fortages, hvis den rejsendes pårørende bliver akut syg, kommer til skade eller afgår ved døden, herunder ægtefælle, samlever(ske), søskende, forældre, bedsteforældre, børn, bonusbørn, børnebørn, svigerbørn, bonusforældre, svigerforældre, svigerinder og svogre.

1.2.2: Afbestilling kan ske ved at en uforudset og særligt indgribende hændelse bevirker, at den rejsende ikke kan forventes at gennemføre rejsen.

En sådan indgribende hændelse er f.eks. brand i dit eget hjem. Den rejsende må, på bestillingstidspunktet, ikke være bekendt med denne hændelse.

1.2.3: Afbestilling kan ske, hvis den person, med hvem den rejsende i fællesskab har bestilt turen, med aflyser sin rejse i henhold til punkt 1.2.1 eller 1.2.2, og det er urimeligt, at den rejsende skal gennemføre rejsen uden den anden persons selskab.

1.3: Rejsende skal aflyse turen så hurtigt som muligt efter årsagen opstår. Årsagen til afbestillingen skal bekræftes af læge- og/eller familieattest eller bevis fra forsikringsselskab eller anden passende myndighed.

Forsikringsselskabet Gouda står bag dækningen af forsikringerne, og al eventuel kommunikation foregår via Summmitweek.