Forsikring på skiferien med Summitweek

FÅ EN FORSIKRING SKULLE UHELDET VÆRE UDE?

Hvis det går galt, er det altså ikke særlig sjovt at stå i Alperne uden en forsikring - det er i hvert fald en meget lang tur hjem i bus med et brækket ben! Herunder kan du læse om vores forsikring.

Hos Summitweek har vi tre forskellige forsikringer - dem kan du læse om herunder.

RE-EKSAMENS FORSIKRING

Beskytter deltageren mod tab ved en re-eksamen, der ligger i rejseperioden. Re-eksamensforsikringen gælder som forsikring i det, at du dumper din ordinære eksamen og skal til re-eksamen i din rejseperiode. Den gælder altså ikke for almindelig ordinær eksamen. Re-eksamensforsikring skal tegnes inden 1. rates deadline. I disse tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke beløbet for forsikringen. Rejsebureauet forbeholder sig retten til dokumentation fra studiesekretariatet på skolen for at kontrollere om rejsen er dækket.

Prisen på forsikringen varierer afhængig af din transportform.

REJSEFORSIKRING

Det blå kort kan du benytte ved rejser til EU-lande, Norge og Schweiz. Det sidestiller dig med en lokal borger i det pågældende land, så man har adgang til offentlige behandlingssteder, hvis uheldet skulle være ude. Det betyder at hvad der må være af egenbetaling, det skal du selv betale.

Det blå kort dækker ikke hjemtransport og transport til/fra et behandlingssted. Skiområder er kendte for at have langt til offentlige behandlingssteder. Derfor anbefaler vi, at alle sørger for at have en rejseforsikring, som sikrer dem bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude.

SUMMITWEEK ✘ EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg på din ungdoms skirejse. Dette hjælper vores guider med til. Dog er det meget vigtigt, at I tager stilling til at have en ordentlig rejseforsikring og/eller sørger for at tjekke jeres egen rejseforsikring, inden I rejser.

Vi samarbejder med EUROPÆISKE om at tilbyde en af branchens bedste skirejseforsikringer. EUROPÆISKE er specialister i at varetage skigæster, og med deres helt egen dansktalende 24/7 alarmcentral, står de altid til rådighed og kan hjælpe.

Bestil din skirejseforsikring online via My Summit eller smid os et kald på 70 60 60 99.

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Når du booker din rejse, kan du til vælge en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker det beløb du forudbetalt for din rejse, hvis du pludselig må aflyse pga. sygdom eller tilskadekomst.

HVAD DÆKKER EN AFBESTILLINGSFORSIKRING?

Afbestillingsforsikringen koster 399 kr. pr. person.

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere gæsten om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt afbestillingsforsikring, indebærer dette, at gæsten indtil afrejsen kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen samt evt. årsrejseforsikring og andre gebyrer. Refusion af det indbetalte beløb kræver dog, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at gæsten selv eller dennes søskende, forældre, bedsteforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør gæstens deltagelse i rejsen. Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af 1) brand eller indbrud i gæstens private bolig, 2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i gæstens egen virksomhed. Sker afbestillingen i disse tilfælde telefonisk, bør gæsten, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt samt navnet på den rejsekonsulent, som ekspederede afbestillingen. Rejsebureauet forbeholder sig ret til - for egen regning - at kontrollere tilstedeværelsen af påberåbt sygdom gennem rejsebureauets læge.

Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået, gives rejsebureauet underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes til rejsebureauet.

Hvis uheldet er ude, kan du hente en skadesanmeldelse her.

KOMPLETTE BETINGELSER
1: Rejsende, der har bestilt en afbestillingsforsikring, har ret til at afbestille rejsen i henhold til følgende betingelser:

1.1: Prisen for afbestillingsforsikringen er ikke inkluderet i prisen på rejsen. I tilfælde af afbestilling i henhold til stk. 1, har rejsende ikke ret til at få tilbagebetalt, hvad de har betalt for afbestillingsforsikringen.

1.2: Hvis den rejsende har en afbestillingsforsikring, kan der som angivet i punkt 1.2.1 - 1.2.3 afbestilles uden andre omkostninger end det ekspeditionsgebyr, som er angivet i Summitweeks rejseinformation. Ekspeditionsgebyret udgør 5% af rejseprisen dog højst 200 DKK.

1.2.1: Afbestillingen kan fortages, hvis der opstår akut sygdom/tilskadekomst hos den rejsende eller medrejsende familie. Afbestillingen kan endvidere fortages, hvis den rejsendes pårørende bliver akut syg, kommer til skade eller afgår ved døden, herunder ægtefælle, samlever(ske), søskende, forældre, bedsteforældre, børn, bonusbørn, børnebørn, svigerbørn, bonusforældre, svigerforældre, svigerinder og svogre.

1.2.2: Afbestilling kan ske ved at en uforudset og særligt indgribende hændelse bevirker, at den rejsende ikke kan forventes at gennemføre rejsen.

En sådan indgribende hændelse er f.eks. brand i dit eget hjem. Den rejsende må, på bestillingstidspunktet, ikke være bekendt med denne hændelse.

1.2.3: Afbestilling kan ske, hvis den person, med hvem den rejsende i fællesskab har bestilt turen, med aflyser sin rejse i henhold til punkt 1.2.1 eller 1.2.2, og det er urimeligt, at den rejsende skal gennemføre rejsen uden den anden persons selskab.

1.3: Rejsende skal aflyse turen så hurtigt som muligt efter årsagen opstår. Årsagen til afbestillingen skal bekræftes af læge- og/eller familieattest eller bevis fra forsikringsselskab eller anden passende myndighed.

Forsikringsselskabet EUROPÆISKE står bag dækningen af forsikringerne, og al eventuel kommunikation foregår via Summitweek.