Tryghed på din skiferie

Tryghed på din skiferie Retningslinjer & anbefalinger

Hvordan forholder jeg mig til at rejse til Alperne? Hvad er retningslinjerne i de forskellige lande?

Det vigtigste for alle, også i denne tid, er at sikkerheden altid kommer først!

Her på siden får du et samlet overblik over hvordan verdenssituationen har indflydelse på skiferier, og hvordan du bør forholde dig.

Her på siden kan du se mere om

 • Retningslinjer i EU's medlemslande
 • Udenrigsministeriets rejseråd
 • Rejsen med os
 • Pakkerejser og Rejsegarantifonden

Alle skal være trygge Pakkerejsen er din tryghed

Det bedste udgangspunkt for dig, når turen går til udlandet, er at du køber en pakkerejse!

Det allerbedste og vigtigste ved det hele er, at du ved køb af en pakkerejse hos et rejseselskab, der er medlem af den danske organisation Rejsegarantifonden er sikret bedre end de fleste. Du får ikke et bedre udgangspunkt!

Skiferie eller pengene tilbage

Grundlæggende er der to mulige scenarier som er win-win:

 1. Enten kommer du afsted på ski.
 2. Vi skal aflyse = du får pengene retur - ingen voucher.

Med undtagelse af, at du selv vælger at aflyse din rejse, naturligvis. 

Pakkerejser og rejsegarantifonden

Summitweek har altid været medlem af den danske ordning, Rejsegarantifonden, der dækker tab og udgifter såsom godtgørelse og hjemrejse, hvis kunder har købt en rejse hos en dansk rejsearrangør, der går konkurs. Dækningsordningen er kun gældende for pakkerejser.

Denne ordning dækker kun pakkerejser, der i sin definition består af minimum to af disse fire rejseydelser: transport, indkvartering, turistmæssig ydelse (f.eks. liftkort, skileje) og leje af bil.

Hvis man selv sammensætter sin rejse sammen, og på egen hånd køber indkvartering, transporten, skilejen, liftkortet osv., så er der ingen dækning.

Hele rejsepakken samlet ét sted

Det smarte for dig som kunde hos Summitweek er, at hvis vi er nødt til at afbestille din skiferie, skal du ikke selv bøvle med at kommunikere med luftfartsselskaber, skiudlejningsbureauer, hoteller, restauranter, busselskaber, liftkort-salgssteder og så videre.

Du har købt din pakkerejse ét sted, nemlig hos Summitweek, så din forretning er mellem Summitweek og dig. Ikke andet. Det er så vores hovedpine at rede trådene ud med vores underleverandører. Det er os som dit rejsebureau, der har ansvaret og står for din rejsegaranti. 

Rejsevejledninger og din pakkerejses sikkerhed

Vi krydser ski og stave for, at vi alle kan rejse trygt til Alperne denne vinter. Men én ting er sikkert! Enten kommer du på skiferie, eller også får du pengene retur. Dette er gældende uanset hvilken rejsevejledning, der er på din destination på bestillingstidspunktet. Hvis Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til din destination, og det fortsat er sådan 14 dage før afrejse, får du det fulde beløb tilbage. Det samme gælder hvis det sker indenfor 14 dage før afrejse. 

 

Råd, regler og anbefalinger

Europæiske retningslinjer

Vi opfordrer til, at vores gæster generelt følger myndighedernes retningslinjer, og udviser hensyn og forsigtighed mens de er på skiferie.

På EU's officielle side, Re-open EU, finder du information om samtlige medlemslandes regler og retningslinjer. Du kan holde dig opdateret her.

Se her, hvis du skal til Frankrig
Se her, hvis du skal til Italien
Se her, hvis du skal til Østrig

Udenrigsministeriets rejseråd

Hvis du rejser til et land, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning er gul, opfordrer vi til, at udvise ekstra forsigtighed for at minimere smitterisikoen.

Udenrigsministeriet har samlet en række rejseråd, hvor du kan se hvordan, du bør forholde dig før, under og efter rejsen.

Her finder du Udenrigsministeriets rejseråd.

Transport

Vi sørger naturligvis for, at du som gæst får den nødvendige information inden din skiferie.

Alle vores samarbejdspartnere holder sig, ligesom os, opdaterede med de til enhver tid gældende regler og retningslinjer vedrørende tryghed i forbindelse med transport med fly, tog eller bus.

Indkvarteringer

Vi følger naturligvis hele tiden med i de danske og lokale myndigheders anbefalinger og sikrer os, at vi og vores samarbejdspartnere lever op til de retningslinjer der vil være på det tidspunkt, så du trygt kan bo hos os.

Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker, når du besøger vores lejligheder i Alperne til vinter.

Afterski og Covid-19

Verdens tilstand vedrørende folkesundheden taget i betragtning, og med den traditionelle kultur omkring livlig afterski i Alperne in mente, opfordrer vi kraftigt til, at alle vores gæster generelt følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og udviser agtpågivenhed og forsigtighed mens de er på skiferie.

Vi gør desuden opmærksom på at barer, butikker, restauranter og andre faciliteter kan have restriktioner eller været lukket pga. af Covid-19.

Safety during your skitrip Guidelines & recommendations

What do I need to think about when traveling to the Alps? And what are the guidelines in the different countries?

The most important thing for everyone, is that safety always comes first!

On this page, you get a comprehensive overview of how the Covid-19 situation affects ski holidays and how you should behave.

On this page you can find information regarding: 

 • Guidelines in different EU member states
 • Recommendations from the Ministry of Foreign Affairs
 • The journey with us 
 • About package tours and Rejsegarantifonden 

Everyone shall be safe The package tour is your safety

When you plan a trip abroad, the best thing you can do is to buy it though a travel agency.

The advantage you will get when you buy a package tour from a travel agency is that we are members of the Danish organization Rejsegarantifonden. That means you are better secured than if you would book a trip on your own.  

Go skiing or get your money back 

Basically, there are just two possible scenarios that are both a win for you 

 1. You get to go skiing 
 2. 2. We have to cancel = you get your money backnot a voucher! 

(This is if you do not cancel the trip yourself of course) 

Package tours and Rejsegarantifonden 

Summitweek have always been a member of the Danish scheme, Rejsegarantifonden, which covers losses and expenses (such as reimbursement and return travel) if customers have bought a trip from a Danish tour operator who goes bankrupt.  

The coverage scheme only applies to package tours. Package Tours in its definition consists of a minimum of two of these four travel services: transport, accommodation, tourist service (e.g. lift pass, ski rental) and car rental. 
 
If you put together your trip yourself, and buy accommodation, transport, ski rental, lift pass, etc. on your own, there is no coverage. 

The complete package gathered in one place 
 
The good thing for you as a customer at Summitweek, is that if we have to cancel your ski holiday, you do not get the hassle to communicate with airlines, ski rental agencies, hotels, restaurants, bus companies, ski pass outlets and so on. 
 
You have bought your package tour in one place, i.e. with Summitweek, so your agreement is between us, no other operator. Therefore, we are responsible for your trip and handle all the communication with suppliers. We cross both fingers and toes and hope we will be able to travel safely to the Alps this winter. But one thing is certain! Either you can go on your ski holiday, or you will get your money in return.
This is regardless of whether the Ministry for Foreign Affairs advises against travel at the time of booking the trip. If the Ministry for foreign Affairs advises against travel 14 days before departure, you will receive the full amount back - the same applies if it's less than 14 days before departure.

Travel recommendations and the safety of your package tour

We cross both fingers and toes and hope we will be able to travel safely to the Alps this winter. But one thing is certain! Either you can go on your ski holiday, or you will get your money in return.
This is regardless of whether the Ministry for Foreign Affairs advises against travel at the time of booking the trip. If the Ministry for foreign Affairs advises against travel 14 days before departure, you will receive the full amount back - the same applies if it's less than 14 days before departure.

 

 

 

Advices, rules and recommendations

European guidelines

We encourage our guests to follow the guidelines of the authorities, and exercise consideration and caution while on ski holidays.

On the official EU page, Re-open EU, you will find information on the rules and guidelines of all member states. You can stay updated here.

Click here if you are going to France
Click here if you are going to Italy
Click here if you are going to Austria

Travel recommendations from Ministry of Foreign Affairs

If you are traveling to a country where the Ministry of Foreign Affairs' recommendation is “yellow”, we encourage you to exercise extra caution to minimize the risk of infection. 
 
The Ministry of Foreign Affairs has compiled a number of travel guides where you can see how you should behave before, during and after the trip. 
 
Go to the travel guides of the Ministry of Foreign Affairs.

Transport

We make sure that you get all necessary information upon your ski holiday. 
 
All our partners, as well like us, are up to date with the current rules and guidelines regarding safety in connection with transport by plane, train or bus. 

Accommodation

In order for you to be completely safe during your trip with us, we constantly follow the recommendations of the Danish and local authorities and ensure that both ourself and our partners live up to the guidelines 

It is important to us that you feel safe when you visit our apartments in the Alps during the winter.

Afterski and Covid-19

Taking into account the current public health situation and the traditional culture of lively après ski in the Alps, we strongly urge all our guests to follow the guidelines of the health authorities, and exercise caution while on ski holidays. 
 
We also want to point out that bars, shops, restaurants and other facilities may have restrictions or be closed due to Covid-19.